نویسنده: admin

مدیریت و راهکارهای سامانه های هوشمند حمل‌ونقل بر صنعت حمل‌ونقل شهری، کشوری و بین المللی

مهم ترین مشکلات حمل‌ونقل شهری به ویژه در شهرهای بزرگ و راه کارهای بهبود حمل‌ونقل شهری
با پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات شاهد این هستیم که اکثر جابه جایی های مسافران و حمل بار توسط سامانه های هوشمند در صنعت حمل‌ونقل صورت می گیرد.

ادامه مطلب